Faren ved at hamstre affald!

Når du har for vane at hamstre bunker af affald i længere tid
Når du har for vane at hamstre bunker af affald i længere tid, vil affaldet til sidst frigive giftige stoffer.

Lad ikke bunker af affald bare blive ved med at hobe sig op. Kom nu, find ud af farerne ved at hamstre det følgende affald, så du er mere opmærksom på denne vane.

Bunker af affald, der efterlades uden opsyn, kan være en alvorlig trussel mod det omgivende miljø. Ikke kun forårsager oversvømmelse eller reducerer æstetisk værdi, vanen med at hobe affald op har også en dårlig indvirkning på os selv. Desuden, hvis det producerede affald er uorganisk eller ikke-biologisk nedbrydeligt, vil denne type affald naturligvis forurene det omgivende miljø.

Kom nu, lad ikke bunker af affald blive ved med at hobe sig op omkring vores hjem. Kend farerne ved at hamstre følgende, så du er mere opmærksom på vanen med at hamstre affald.

1. Bliv en rede af bakterier, insekter og skadedyr

Det er almindeligt kendt, at bakterier, insekter og forskellige typer af skadedyr gør affald til den mest ideelle yngleplads. Fluer, der stopper i bunken af affald omkring dit hus, vil flyve og lande på den mad, du laver på spisebordet. At spise mad, der er angrebet af fluer, øger risikoen for salmonella-bakteriel infektion, som kan forårsage feber, madforgiftning og gastroenteritis.

2. Øge risikoen for luftvejssygdomme

Affald kan producere overløb, hvilket er luftforurening. Den krop, der over tid udsættes for forurening, vil lide af luftvejssygdomme. Giftige stoffer som følge af overløb af affald omfatter kuldioxid, dinitrogenoxid og metan. Forurening fra bunker af affald er karakteriseret ved ubehagelige lugte, som generelt kommer fra flydende affald eller affald, der er begyndt at nedbrydes.

3. Forurening af vandet i det omgivende miljø

Så du er mere opmærksom på vanen med at hamstre affald
Kend farerne ved at hamstre følgende, så du er mere opmærksom på vanen med at hamstre affald.

Det er ikke umuligt, hvis bunken af affald derhjemme bliver skyllet væk i floden, når det regner. Denne tilstand vil naturligvis forurene vandkvaliteten. Ikke kun gør vandet uegnet til forbrug, affaldsforurening i vand kan påvirke alle økosystemer, såsom fisk eller andre dyr, der drikker af vand forurenet med affald. Når vi spiser fisk eller disse dyr, er vi indirekte forurenet af giftige stoffer.

4. Risiko for visse sygdomme

Når du har for vane at hamstre bunker af affald i lang tid, vil affaldet til sidst frigive giftige stoffer. Hvis disse giftige stoffer kommer i kontakt med huden, er du i risiko for at udvikle hudsygdomme.

Andre sygdomme forårsaget af den dårlige vane med at hamstre affald kan være forårsaget af bid fra dyr, der rede i affaldet. For eksempel er affald også et ideelt sted for myg med denguefeber, når du bliver bidt af en myg, er du potentielt udsat for denguefeber.

5. True samfundets velfærd

Har du nogensinde ønsket at slappe af i en bypark, men det, du lugtede, var stanken af en bunke affald, der kunne være omkring parken? Dette beviser, at vanen med at hamstre affald kan true samfundets velfærd. Det reducerer ikke kun byplanens æstetik, men får os også til at føle os utilpas.

Affald, der fortsætter med at sprede sig over hele byen, har også en negativ indvirkning på bystyrets indkomst. Turister uden for byen eller ud af landet er bestemt tilbageholdende med at besøge steder, der er beskidte og forurenede af ildelugtende affald.

Vi skal være opmærksomme på farerne ved at hamstre denne bunke affald fra nu af. Reducer produktionen af uorganisk affald ved kun at bruge beholdere eller emballage, der er let biologisk nedbrydelige. Bortskaf desuden husholdningsaffald hver dag. Undgå at hamstre affald i dagevis, hvis du vil leve i et rent og sundt miljø. Husk, at smide affald på stedet i tide er en del af en indsats for at reducere miljøforurening.